Synouvelle

V nákupnom košíku nie je žiaden tovar.

Reklamačný poriadok

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok v Obchodných podmienkach zverejnený na internetovej stránke predajcu www.luvica.sk. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si prečítal Reklamačný poriadok a Obchodné podmienky a v celom rozsahu s nimi súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, ako a kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa.

Viac v časti Obchodné podmienky